hore
Menu
Obec Lekárovce
Lekárovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 2. 2024

Dodatok č.1

3/2024

Neuvedené

Obec Lekárovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

25. 1. 2024

DODATOK Č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015

2/2024

0,00 EUR

Mesto Sobrance

Obec Lekárovce

11. 1. 2024

DODATOK č.2

1/2024

0,00 EUR

Obec Lekárovce

Roman Janček

28. 12. 2023

Zmluva o NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

59/2023

0,00 EUR

Obec Lekárovce

Paula Puchľáková

28. 12. 2023

Dodatok č. 14

58/2023

0,00 EUR

Obec Lekárovce

Kateřina Kajánková

28. 12. 2023

Dohoda č. 23/42/060/101

57/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Obec Lekárovce

13. 12. 2023

Dodatok č. 5

56/2023

0,00 EUR

1. východoslovenská OZV,s.r.o.

Obec Lekárovce

12. 12. 2023

Dodatok č.1

55/2024

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Obec Lekárovce

11. 12. 2023

Dodatok 1/2024

54/2024

0,00 EUR

Fúra s.r.o.

Obec Lekárovce

7. 11. 2023

Návrh poistnej zmluvy

53/2023

32,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Lekárovce

7. 11. 2023

ÚRAZOVÉ POISTENIE

52/2023

20,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Lekárovce

20. 10. 2023

D O H O D A Číslo: 23/42/054/2659

51/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Obec Lekárovce

20. 10. 2023

D O H O D A č. 23/42/010/131

50/2023

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Obec Lekárovce

16. 10. 2023

ZMLUVA č. POD 155/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

49/2023

7 428,21 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lekárovce

28. 9. 2023

Zmluva a poskytovaní audítorských služieb Č. 43/0-23

48//2023

650,00 EUR

Audit Accounting, s.r.o.

Obec Lekárovce

28. 9. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 1043202301

47/2023

0,00 EUR

Východoslouenská distrlbučná, a.s.

Obec Lekárovce

25. 9. 2023

Zmluva o dielo 02092023

46/2023

8 202,60 EUR

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Lekárovce

25. 9. 2023

ZMLUVA O DIELO č.01/09/2023

45/2023

12 095,50 EUR

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Lekárovce

18. 9. 2023

Kúpna zmluva

44/2023

0,00 EUR

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,

Obec Lekárovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.