hore
Menu
Obec Lekárovce
Lekárovce

Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance

Identifikácia projektu:

Názov projektu: Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance

Projekt

Kód NFP: NFP314010APZ2

Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa

Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna

Cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy

Výzva: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

Informácie o OP EVS: http://www.reformuj.sk/prioritne_osi/prioritna-os-1/

Prijímateľ: Mesto Sobrance

Partner 1: Obec Lekárovce

Partner 2: Obec Veľké Revištia

Celková výška oprávnených výdavkov: 499 757,58 €

Schválený NFP: 474 769,70 €

Spolufinancovanie: 24 987,88 €

Oprávnené výdavky pre Mesto Sobrance: 342 300,00 €

Oprávnené výdavky pre obec Lekárovce: 78 729,00 €

Oprávnené výdavky pre obec Veľké Revištia: 78 729,00 €

Termín realizácie projektu: Od 1.6.2021 do 31.10.2023

Zverejnená zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5762852/

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011APZ2 nadobudla účinnosť 26.5.2021.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Realizácia projektu:

Mesto Sobrance v partnerstve s obcami Lekárovce a Veľké Revištia, realizuje spoločný projekt s názvom Podpora kapacít regionálneho rozvoja, v najmenej rozvinutom okrese Sobrance, v trvaní 30 mesiacov.

Zámerom projektu je skvalitniť systémy a zoptimalizovať procesy verejnej správy v okrese Sobrance, vytvorením odborných kapacít regionálneho a miestneho územného rozvoja.

Cieľom projektu je vytvoriť pre okres a mesto odborné administratívne kapacity, ktoré vyhodnotia existujúce strategické dokumenty okresu a mesta, vytvoria nové verejné politiky pre rozvoj okresu Sobrance a pripravia projektové zámery/žiadosti na európske, štátne a dotačné výzvy.

Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Zeefektívnenie procesov, systémov a politík a troch podaktivít:

1) Tvorba odborných kapacít žiadateľa a partnerov,

2) Hodnotenie strategických a koncepčných dokumentov územia a vypracovanie projektových zámerov a žiadosti,

3) Tvorba verejných politík pre okres a mesto Sobrance.

V rámci prvej podaktivity bude vytvorených šesť nových pracovných pozícií pre mesto a obce.

V druhej podaktivite sa vyhodnotí osem existujúcich strategických dokumentov a pripraví desať projektových zámerov/žiadostí.

Tretia podaktivita bude venovaná tvorbe štyroch nových verejných politík pre okres a dvoch pre mesto Sobrance.

Podaktivitami sa vytvorí 6 nových pracovných pozícií a spracuje sa 24 výstupov.

Cieľovou skupinou budú orgány štátnej správy a územnej samosprávy organizácie, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, podnikatelia, a iné zainteresované strany alebo partneri.

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

prezidentské voľby

Facebook

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sviatok a výročie

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júni mnoho rýb, málo zrna.