hore
Menu
Obec Lekárovce
Lekárovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 11. 2023

Návrh poistnej zmluvy

53/2023

32,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Lekárovce

7. 11. 2023

ÚRAZOVÉ POISTENIE

52/2023

20,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Lekárovce

20. 10. 2023

D O H O D A Číslo: 23/42/054/2659

51/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Obec Lekárovce

20. 10. 2023

D O H O D A č. 23/42/010/131

50/2023

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Obec Lekárovce

16. 10. 2023

ZMLUVA č. POD 155/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

49/2023

7 428,21 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lekárovce

28. 9. 2023

Zmluva a poskytovaní audítorských služieb Č. 43/0-23

48//2023

650,00 EUR

Audit Accounting, s.r.o.

Obec Lekárovce

28. 9. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 1043202301

47/2023

0,00 EUR

Východoslouenská distrlbučná, a.s.

Obec Lekárovce

25. 9. 2023

Zmluva o dielo 02092023

46/2023

8 202,60 EUR

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Lekárovce

25. 9. 2023

ZMLUVA O DIELO č.01/09/2023

45/2023

12 095,50 EUR

NAJ-STAV s.r.o.

Obec Lekárovce

18. 9. 2023

Kúpna zmluva

44/2023

0,00 EUR

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,

Obec Lekárovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.